O tykvích neboli dýních a jejich příbuzenstvu

Srdečně Vás zveme na exteriérovou výstavu, která představí pestrou škálu odrůd a variet dýní z kolekce Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Olomouci a dalších příbuzných rostlin ze sbírek Botanické zahrady PřF UP. Výstava se koná od 4. do 12. října v prostorách botanické zahrady. Během podzimní etapy Flora Olomouc je přístupná pouze v rámci výstavy s platnou vstupenkou. Od 8. října je přístupná volně během otevírací doby zahrady, tj. od 8:00 do 16:00.

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na výstavu.

 

 

 

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin