Den fascinace rostlinami 2019

Srdečně zveme k návštěvě botanické zahrady.

22. května od 10:00 do 18:00 se zapojíme do celosvětového Dne fascinace rostlinami. Tato osvětová akce pod hlavičkou Evropské organizace rostlinných věd (EPSO) si klade za cíl přiblížit lidem fascinující svět rostlin ze všech možných úhlů. Náš letošní program se dotkne rostlin, které lidem slouží jako potrava, představují každodenní součást našeho jídelníčku nebo jeho zpestření. Ukážeme též výživové alternativy v podobě řas a podíváme se, jak se živí rostliny samotné. Návštěvníci též budou moci nahlédnout pod pokličku rostlinných biologů a vyzkoušet si, jak tito vědci pracují.

Na programu se podílí Katedra botaniky PřF UP, Výzkumný ústav rostlinné výroby v Olomouci a olomoucký tým Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

 

Vstup volný.

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin