Návštěvní řád

Často kladené otázky

Je vstup do zahrady zdarma?

Vstup do zahrady je volný, nicméně v průběhu konání speciálních akcí (zejména veletrhů Flora) může být krátkodobě zpoplatněn. Případné vstupné je vždy avizováno v oznámení o konání akce.

Mohu do zahrady vstoupit se psem?

Do zahrady není dovoleno vstupovat se zvířaty (s výjimkou vodících psů).

Je fotografování v zahradě povoleno?

Fotografování a natáčení videa je v botanické zahradě povoleno jen pro soukromé účely. Jiné využití je možné pouze na základě písemného povolení vedoucího botanické zahrady, v němž se stanoví podmínky takového užití.

Lze si v zahradě zakoupit rostlinu?

Prodej rostlin ze sbírkových výsadeb není možný. V tomto směru je možné využít pouze doplňkového prodeje nebo se obrátit na komerční pěstitele.

Návštěvníkům není dovoleno

 • vstupovat na záhony, skalky a trávníky

 • rozrývat povrch půdy a cest

 • koupat se v jezírkách a cokoli do nich vhazovat

 • manipulovat s rozvody vody

 • přemisťovat zahradní mobiliář, jmenovky, větve, kameny atd.

 • poškozovat zařízení zahrady, sbírky a vystavené artefakty

 • manipulovat s otevřeným ohněm

 • odchytávat nebo rušit zde žijící živočichy

 • jakkoliv znečišťovat zahradu a odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené

Úplný řád zahrady

 • Vstup do zahrady je volný, nicméně v průběhu konání speciálních akcí (zejména veletrhů Flora) může být krátkodobě zpoplatněn. Případné vstupné je vždy avizováno v oznámení o konání akce.

 • Do zahrady nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem návykových látek, obtěžující ostatní návštěvníky a personál. Děti mladší 15 let mají vstup do zahrady povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich vhodné chování, příp. za škody nebo zranění způsobená nedostatečným dohledem.

 • V případě potřeby umožní služba použití WC v zahradním domku. Rodičům s malými dětmi též na požádání ohřejeme přinesené příkrmy a nápoje v mikrovlnné troubě.

 • Není dovoleno vstupovat do zahrady se zvířaty (s výjimkou vodicích psů), jezdit zde na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jízdních kolech. Pro odložení jízdních kol jsou určeny stojany u vstupu do zahrady. Při jejich použití je návštěvník povinen zajistit své jízdní kolo proti krádeži nebo poškození.

 • Návštěvníci se smí v zahradě pohybovat jen po vyznačených cestách a chodnících. Areál je z větší části bezbariérový (s výjimkou interiéru zahradního domku, tedy i WC) a zaměstnanci jsou ochotni osobám se sníženou pohyblivostí kdykoli pomoci.

 • V botanické zahradě je výslovně zakázáno trhat nebo jinak poškozovat rostliny, ani sbírat jejich semena a plody. Upozorňujeme návštěvníky, že některé pěstované rostliny jsou jedovaté nebo mohou způsobit závažné kožní reakce i při pouhém dotyku!

 • Prodej rostlin ze sbírkových výsadeb není možný. V tomto směru je možné využít pouze doplňkového prodeje nebo se obrátit na komerční pěstitele.

 • Fotografování a natáčení videa je v botanické zahradě povoleno jen pro soukromé účely. Jiné využití je možné pouze na základě písemného povolení vedoucího botanické zahrady, v němž se stanoví podmínky takového užití.

 • Fotografování svatebčanů je v zahradě možné i bez předchozí domluvy. Konání svatebních obřadů, rodinných či firemních oslav a komerčních akcí je vázáno na předchozí uzavření nájemní smlouvy.

 • Služba má právo neukázněné návštěvníky vykázat ze zahrady, v závažnějších případech je předat Policii ČR nebo Městské policii.

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin