Historie

Více než 200 let historie botanické zahrady

Botanická zahrada v Olomouci má bohatou historii. Od svého založení prošla mnoha změnami. Na jejím budování se podílelo spousta významných osobností české botaniky. Od konce 60. let 20. století je zahrada součástí Katedry botaniky PřF UP.

gartenplan
 • 1787

  První písemná zmínka o existenci botanické zahrady v Olomouci pochází z roku 1787. Tehdy sloužila k výuce na medicínsko-chirurgickém učilišti, které bylo součástí olomoucké univerzity.

 • 1874

  V roce 1874 botanická zahrada v souvislosti se zrušením medicínsko-chirurgického učiliště zanikla.

 • 1898

  V roce 1898 byl v Olomouci založen botanický spolek (Botanischer Verein in Olmütz). Spolek se postupně rozrostl na více než 600 členů, pořádal časté přednášky a v roce 1913 dokonce vydal průvodce botanickou zahradou.

 • 1901

  Díky iniciativě botanického spolku bylo na jaře 1901 zahájeno budování nové botanické zahrady v místech, kde se nachází dodnes. Mezi významné donátory patřil například Robert Primavesi, přibuzensky spjatý s olomouckou větví rodiny. První rostliny do nových skleníků darovali správci zahrad v Schönbrunnu a v Lednici na Moravě. Mimořádný podíl na budování zahrady měli lékárník Edmund Tuma a městský zahradník Karel Pohl, stejně jako přední botanikové své doby Heinrich Laus a později Josef Otruba.

 • 1948

  Až do roku 1948 zůstala zahrada v podstatě v nezměněném stavu. Tehdy byla po odsunu německého obyvatelstva a zániku spolku předána městu.

 • 1956

  Od roku 1956 je zahrada spojována s působností vysokých škol v Olomouci, nejdříve s Vysokou školou pedagogickou a od roku 1958 s Univerzitou Palackého. V roce 1959 se zahrada stala součástí Přírodovědecké fakulty UP, resp. Katedry botaniky. Dlouho byla veřejnosti uzavřena a sloužila pouze vědecko-pedagogickým potřebám katedry.

 • 2019

  V současnosti je součástí děkanátu Přírodovědecké fakulty a kromě správy stálých sbírek a genofondu se v zahradě pořádá řada popularizačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin