Publikace

2019

  • Dvořák V., Dančák M. & Grulich V. (2019): Rod lněnka (Thesium L.) In: Kaplan Z. (ed.), Klíč ke květeně České republiky, 2. vydání, Academia, Praha.

  • Dvořák V. & Jeništa J. (2019): Příspěvek k poznání květeny svatokopeckého ostrohu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. (in prep.)

  • Dvořák V. & Hroneš M. (2019): Pipla žlutá (Nonea lutea (Desr.) DC.) v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. (in prep.)

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin