Publikace

2019

  • Dvořák V., Grulich V. & Dančák M. (2019): Rod lněnka (Thesium L.) In: Kaplan Z. (ed.), Klíč ke květeně České republiky, 2. vydání, Academia, Praha.

  • Dvořák V. & Jeništa J. (2019): Floristická studie svatokopeckého ostrohu v kontextu jeho kulturně-historického vývoje. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. (pdf)

  • Dvořák V., Hroneš M. & Vrbický J. (2019): Pipla žlutá (Nonea lutea) v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. (pdf)

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin