Tipy pro studenty a pedagogy

Realizace praktických cvičení

Řešení studentských prací

Individuální spolupráce

Ať už píšete ročníkovou práci z biologie, experimentujete s kultivací vybraného modelového druhu, pořádáte přírodovědnou soutěž nebo jen hledáte klidné místo k přípravě na zkoušku, univerzitní botanická zahrada je vám k dispozici.

Vytvoření snadno přístupné „učebny pod širým nebem“ pro biologické vědy je totiž prvotním smyslem existence botanických zahrad. Přestože je naše zahrada už od svého vzniku spojena s univerzitou, poskytujeme prostor i žákům a studentům nižších typů škol.Realizace praktických cvičení

Ne vždy je z časových, dopravních nebo finančních důvodů možné vyrazit tam, kde je praktická výuka přírodovědných oborů nejefektivnější, tedy do terénu. Do naší botanické zahrady ale můžete zajít téměř kdykoli a nepřekvapí vás ani náhlá změna počasí – stačí se přesunout do učebny v interiéru zahradního domku.

Nemáte ve vašem biologickém praktiku k dispozici dostatek živého materiálu, nebo si netroufáte na determinaci kritických skupin podle klíče? Botanická zahrada živým materiálem přímo přetéká – ať už se jedná o rostlinné druhy z celého světa, květy a plody pro morfologická pozorování, drobný zooplankton nebo třeba hmyz či ptáky. I práce s botanickým klíčem a vědeckou ilustrací bude s naší pomocí snazší.

Studenti se v botanické zahradě učí řízkovat okrasné rostliny, zaměřovat teodolitem, pozorovat ptáky… Máte-li nápad na využití botanické zahrady ve vašem oblíbeném předmětu, neváhejte se o něj s námi podělit! Vyměnit školní lavice za učebnu pod širým nebem není jen příjemným zpestřením výuky, ale i způsobem jak oživit pozornost a otevřít oči novým souvislostem.BotanGIS

Projekt BotanGIS se zaměřuje na inovaci a zvýšení atraktivity studijních oborů botaniky a geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a na prohloubení mezioborové spolupráce. Cílem projektu je inovace studia botaniky vytvořením botanického geoinformačního systému a inovace studia geoinformatiky praktickou přípravou a ověřením informačního systému. Výstupem projektu je botanický informační systém a studijní, výukové a metodické materiály pro oba studijní obory.Individuální spolupráce

Frekventanti zahradnických učebních a studijních oborů u nás mohou absolvovat praktickou část výuky. Nabízíme nejen vysokou úroveň zahradnického provozu vedeného zkušenými odborníky, ale i výbornou dopravní dostupnost a kontakty na další botanické zahrady a arboreta.

Pro pořadatele přírodovědných akcí a soutěží nabízíme spoluúčast na organizaci.Řešení studentských prací

Ročníkové, bakalářské a magisterské práce – poradíme s výběrem dostatečně nosného tématu, doporučíme odborně zdatné vedoucí, konzultanty a oponenty. Pokud máte už téma vybráno, můžete botanickou zahradu využít pro realizaci experimentální fáze svého projektu. Pro zájemce o středoškolskou odbornou činnost (SOČ), studentské projekty v biologii atd. platí totéž co pro univerzitní studenty.

Navíc můžeme zprostředkovat kontakty na špičkové specialisty v akademické i komerční sféře. Možná že právě v botanické zahradě se poprvé setkáte se svým budoucím zaměstnavatelem nebo vysokoškolským učitelem… Botanická zahrada nabízí prostor k absolvování studentských stáží.

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin