Cesty osiva

Jednou z našich činností, které se pravidelně zejména v zimních měsících věnujeme, je příprava Indexu seminum. Jedná se o brožuru s přehledem osiva pocházejícího převážně z rostlin pěstovaných v botanické zahradě a ve sbírkových sklenících Katedry botaniky nebo z rostlin z volné přírody. Tuto brožuru poté nabízíme botanickým zahradám po celém světě. Pracovníci botanických institucí si z ní mohou pro vědecké a sbírkotvorné účely vybrat. Tato aktivita funguje recipročně a pro nekomerční účely bezplatně. Indexy seminum mají dlouhotrvající tradici a jsou do něj zapojeny desítky, ba stovky zahrad z celého světa. Botanické zahrady a biologické instituce tak mají přístup k bohatému zdroji rostlinného materiálu, který by bylo jen velmi obtížně možné sehnat svépomocí.

Připravili jsme pro Vás jednoduchou grafickou vizualizaci, ve které si můžete prohlédnout, kam jsme zasílali a odkud jsme přijímali osivo v akademickém roce 2018/19. K lepší přehlednosti jsme zvolili mapu Evropy a přilehlých částí. Ostatně evropské botanické zahrady využívají Indexů seminum nejvíce. Naším nejčastějším partnerem v obou směrech bylo Německo. Mimo přiloženou mapu se osivo z Olomouce dostalo i do Spojených států amerických, Jižní Korey a na dálnou ruskou Sibiř. Přes 8100 km urazila zásilka s osivem na trase Olomouc – Taean-Gun (Jižní Korea), okolo 7900 km zásilky do Vladivostoku (Rusko) a St. Louis (USA). Naopak nejkratší trasu, kterou jsme zvládli dokonce bez využití poštovních služeb, urazila zásilka kolegům do městské botanické zahrady v Olomouci.

 

Index seminum 2018_2019

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin