Meteorologický souhrn roku 2017

Po roce Vám opět přinášíme souhrn meteorologických dat z botanické zahrady Univerzity Palackého. Však informace o měsíčních úhrnech srážek a průměrné teplotě jsou užitečné každému zahrádkáři, nadšenému pěstiteli okrasných i užitkových rostlin nebo lidem, kteří rádi sledují, jak se vyvíjí klima. Pojďme se tedy na data podívat blíže.

 

Graf kombinuje data z našeho každodenního zaznamenávání srážek pomocí jednoduchého srážkoměru a údaje o průměrné měsíční teplotě dostupné z profesionální meteostanice v Olomouci. Průměrná teplota v Olomouci za rok 2017 byla 10,05 °C, tedy zhruba o 3 desetiny nižší než v roce 2016, ale stále o 2,3°C vyšší než je dlouhodobý teplotní normál za posledních 30 let. Nejteplejším měsícem v roce 2017 byl srpen s průměrnou teplotou přesahující 21°C, následovaný červencem a červnem, kdy byla průměrná teplota nižší o necelý 1°C, než tomu bylo v srpnu. Naopak nejchladnějším měsícem byl leden s průměrnou teplotou -5,7°C, následovaný únorem a prosincem, kde se již průměrné teploty pohybovaly nad bodem mrazu. Takové rozložení maximálních a minimálních průměrných teplot odpovídá dlouhodobým statistikám, nicméně stojí za zmínku, že leden 2017 byl oproti dlouhodobému normálu chladnější o více než 3°C, naopak srpen roku 2017 měl průměrnou teplotu vyšší o více než 3,6°C, v případě června dokonce o 4,5°C.

 

Srážkové úhrny v botanické zahradě dosáhly za rok 2017 celkem 627,5 mm, což představuje 91,7 % dlouhodobého srážkového normálu na území České republiky za posledních 30 let. Na srážky nejbohatším měsícem byl červenec, následovaný měsícem září a říjnem. Všechny tři tyto měsíce byly výrazně nad dlouhodobým srážkovým normálem. Naopak srážkový deficit je patrný v zimních a časně jarních měsících. Srážkově chudý byl rovněž srpen.

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin