Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ať už píšete ročníkovou práci z biologie, experimentujete s kultivací vybraného modelového druhu, pořádáte přírodovědnou soutěž nebo jen hledáte klidné místo k přípravě na zkoušku, univerzitní botanická zahrada je vám k dispozici.

Vytvoření snadno přístupné „učebny pod širým nebem“ pro biologické vědy (zejména pak botanické obory), je totiž prvotním smyslem existence botanických zahrad. Přestože je naše zahrada už od svého vzniku spojena s univerzitou, poskytujeme prostor i žákům a studentům nižších typů škol.

Studenti v interiérové učebně

Realizace praktických cvičení

  • Ne vždy je z časových, dopravních nebo finančních důvodů možné vyrazit tam, kde je praktická výuka přírodovědných oborů nejefektivnější, tedy do terénu. Do naší botanické zahrady ale můžete zajít téměř kdykoli a nepřekvapí vás ani náhlá změna počasí – stačí se přesunout do učebny v interiéru zahradního domku.
  • Nemáte ve vašem biologickém praktiku k dispozici dostatek živého materiálu, nebo si netroufáte na determinaci kritických skupin podle klíče? Botanická zahrada živým materiálem přímo přetéká – ať už se jedná o rostlinné druhy z celého světa, květy a plody pro morfologická pozorování, drobný zooplankton nebo třeba hmyz či ptáky. I práce s botanickým klíčem a vědeckou ilustrací bude s naší pomocí snazší.
  • Studenti se v botanické zahradě učí řízkovat okrasné rostliny, zaměřovat teodolitem, pozorovat ptáky… Máte-li nápad na využití botanické zahrady ve vašem oblíbeném předmětu, neváhejte se o něj podělit! (Pokud jej nemáte, třeba jej budeme mít my.) Vyměnit školní škamna za učebnu pod širým nebem není jen příjemným zpestřením výuky, ale i způsobem jak oživit pozornost a otevřít oči novým souvislostem.

Řešení studentských prací

  • Ročníkové, bakalářské a magisterské práce – poradíme s výběrem dostatečně nosného tématu, doporučíme odborně zdatné vedoucí, konzultanty a oponenty. Pokud máte už téma vybráno, můžete botanickou zahradu využít pro realizaci experimentální fáze svého projektu.
  • Pro zájemce o středoškolskou odbornou činnost (SOČ), studentské projekty v biologii atd. platí totéž co pro univerzitní studenty. Navíc můžeme zprostředkovat kontakty na špičkové specialisty v akademické i komerční sféře. Možná že právě v botanické zahradě se poprvé setkáte se svým budoucím zaměstnavatelem nebo vysokoškolským učitelem… Botanická zahrada vypisuje také vlastní témata v projektu Badatel a nabízí prostor k absolvování studentských stáží.

Individuální spolupráce

  • Amatérští pěstitelé specializující se na vymezené skupiny rostlin (skalničky, masožravé rostliny, trávy, orchideje, vodní a bahenní rostliny, kaktusy…) mají šanci se podílet na péči o konkrétní partii botanické zahrady. Mohou se tak u nás svobodně věnovat svému hobby, vyměňovat si praktické zkušenosti s erudovanými botaniky a zahradníky, navíc s jedinečnou možností přístupu k unikátnímu rostlinnému materiálu z celého světa prostřednictvím Indexu Seminum.
  • Frekventanti zahradnických učebních a studijních oborů u nás mohou absolvovat praktickou část výuky. Nabízíme nejen vysokou úroveň zahradnického provozu vedeného zkušenými odborníky, ale i výbornou dopravní dostupnost a kontakty na další botanické zahrady a arboreta.
  • Pro pořadatele přírodovědných akcí a soutěží nabízíme spoluúčast na organizaci.

Drosera barbigera


U Botanické zahrady 920
Zavřeno