Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Otevírací doba

Botanická zahrada je veřejnosti přístupná od dubna do října, denně mimo sobot, nedělí a státních svátků. V sezóně máme navíc otevřeno také každý první víkend v měsíci a příležitostně i jindy:

 duben 8:00 – 16:00 otevřeno od 3. 4. a 26.-29. 4. 2018 (Flora Olomouc)
 květen 8:00 – 18:00 otevřeno i 5.-6. 5. 2017
 červen 8:00 – 18:00 otevřeno i 2.-3. a 10.-11. 6. 2018 (Víkend otevřených zahrad)
 červenec 8:00 – 18:00 otevřeno i 30. 6.-1. 7. 2018
 srpen 8:00 – 18:00 otevřeno i 4.-5. a 16.-19. 8. 2018 (Flora Olomouc)
 září 8:00 – 18:00 otevřeno i 1.-2. 9. 2018
 říjen 8:00 – 16:00   otevřeno i 4.-7. 10. 2018 (Flora Olomouc)

Návštěvu mimo uvedenou dobu lze dohodnout e-mailem nebo telefonicky. Hromadné exkurze je vhodné ohlásit předem – můžeme pak na požádání poskytnut i odborný výklad.

V zahradním domku je k dispozici tištěný průvodce zahradou v českém a anglickém jazyce a sada materiálů zejména pro učitele biologie.

Povinností návštěvníků je chovat se v souladu s návštěvním řádem a respektovat práva ostatních.

zahradní domek


U Botanické zahrady 920
8:00 - 18:00