Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Návštěvní řád

  • Vstup do zahrady je volný, nicméně v průběhu konání speciálních akcí (zejména veletrhů Flora) může být krátkodobě zpoplatněn. Případné vstupné je vždy avizováno v oznámení o konání akce.
  • Do zahrady nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem návykových látek, obtěžující ostatní návštěvníky a personál. Děti mladší 15 let mají vstup do zahrady povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich vhodné chování, příp. za škody nebo zranění způsobená nedostatečným dohledem.
  • V případě potřeby umožní služba použití WC v zahradním domku. Rodičům s malými dětmi též na požádání ohřejeme přinesené příkrmy a nápoje v mikrovlnné troubě.
  • Není dovoleno vstupovat do zahrady se zvířaty (s výjimkou vodicích psů), jezdit zde na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jízdních kolech. Pro odložení jízdních kol jsou určeny stojany u vstupu do zahrady. Při jejich použití je návštěvník povinen zajistit své jízdní kolo proti krádeži nebo poškození.
  • Návštěvníci se smí v zahradě pohybovat jen po vyznačených cestách a chodnících. Areál je z větší části bezbariérový (s výjimkou interiéru zahradního domku, tedy i WC) a zaměstnanci jsou ochotni osobám se sníženou pohyblivostí kdykoli pomoci.

  Návštěvníkům není dovoleno:

  vstupovat na záhony, skalky a trávníky,

  rozrývat povrch půdy a cest,

  koupat se v jezírkách a cokoli do nich vhazovat,

  manipulovat s rozvody vody,

  přemisťovat zahradní mobiliář, jmenovky, větve, kameny atd.,

  poškozovat zařízení zahrady, sbírky a vystavené artefakty,

  manipulovat s otevřeným ohněm,

  odchytávat nebo rušit zde žijící živočichy,

  jakkoliv znečišťovat zahradu a odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené.

  V botanické zahradě je výslovně zakázáno trhat nebo jinak poškozovat rostliny, ani sbírat jejich semena a plody. Upozorňujeme návštěvníky, že některé pěstované rostliny jsou jedovaté nebo mohou způsobit závažné kožní reakce i při pouhém dotyku!

  Prodej rostlin ze sbírkových výsadeb není možný. V tomto směru je možné využít pouze doplňkového prodeje nebo se obrátit na komerční pěstitele.

  Fotografování a natáčení videa je v botanické zahradě povoleno jen pro soukromé účely. Jiné využití je možné pouze na základě písemného povolení vedoucího botanické zahrady, v němž se stanoví podmínky takového užití.

  Fotografování svatebčanů je v zahradě možné i bez předchozí domluvy. Konání svatebních obřadů, rodinných či firemních oslav a komerčních akcí je vázáno na předchozí uzavření nájemní smlouvy.

  Služba má právo neukázněné návštěvníky vykázat ze zahrady, v závažnějších případech je předat Policii ČR nebo Městské policii.


U Botanické zahrady 920
Zavřeno