Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

info >

vydáno: 11. 01. 2017
kategorie: Nezařazené

Meteorologický souhrn roku 2016

Každého zahradníka, zahrádkáře, pěstitele, farmáře, zajímá roční chod počasí, který se bezprostředně odráží na růstu rostlin a podobě zahrady či výši výnosu. Díky amatérskému měření srážek, které jsme odstartovali v dubnu loňského roku, můžeme posoudit nakolik byl loňský rok srážkově normální a kdy naopak voda v půdě chyběla.

klima2016
Graf kombinuje údaje z profesionální meteorologické stanice Olomouc (teplota červeně, srážky zeleně) a našeho denního měření srážek přímo v botanické zahradě (srážky modře). Na svislé ose lze odečíst jak vývoj průměrných teplot (ve °C), tak zároveň i srážkové úhrny daného měsíce (v mm neboli litrech na metr čtvereční). Z naměřených hodnot je zřejmé, že pečlivě vedené amatérské měření dává poměrně spolehlivý obraz o srážkových poměrech na lokalitě. Drobné odchylky v naměřených srážkových úhrnech jednotlivých měsíců lze přičíst na vrub nejen možným metodickým chybám našeho měření, ale jistě také přirozené variabilitě výskytu a intenzity srážek na poměrně velkém území olomoucké aglomerace. Celkově lze uplynulý rok hodnotit jako teplotně výrazně nadnormální, s roční teplotou 10,3°C (1,5°C nad dlouhodobým průměrem) a srážkově mírně nadnormální, s ročním úhrnem 599 mm (37 mm nad dlouhodobým průměrem). Průběh ročního chodu srážek vysvětluje efektivní vláhový deficit zejména v letních měsících, kdy podstatná část srážkového úhrna spadla v podobě několika intenzivních srážek (červenec), střídaných delšími obdobími relativního sucha.


U Botanické zahrady 920
Zavřeno